Poniżej lista częstych błędów i usterek występujących w odkurzaczach iRobot Roomba. Jeśli porady z instrukcji obsługi nie rozwiązują problemu lub błędu/problemu występującego w Twoim odkurzaczu nie ma na liście - zapraszam do kontaktu.

Seria 500

 • 1 sygnał ‘beep’ lub robot mówi “Error one (1) (Błąd jeden (1))
 • 2 sygnały ‘beep’ lub robot mówi “Error two (2) (Błąd dwa (2))
 • 5 sygnałów ‘beep’ lub robot mówi “Error five (5) (Błąd pięć (5))
 • 6 sygnałów ‘beep’ lub robot mówi “Error six (6) (Błąd sześć (6))
 • 9 sygnałów ‘beep’ lub robot mówi “Error nine (9) (Błąd dziewięć (9))
 • Robot mówi “Error ten (10) (Błąd dziesięć (10))
 • Robot mówi “Please inspect and clean Roomba’s cliff sensors”
 • Robot mówi “Please inspect and clean Roomba's wheels”
 • Robot mówi “Please remove and clean Roomba's brushes”

Seria 600

 • Error one (1). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart (Błąd jeden (1). Przenieś robota Roomba w nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error two (2). Open Roomba’s brush cage and clean brushes (Błąd dwa (2). Otwórz pojemnik ze szczotkami urządzenia Roomba i wyczyść szczotki)
 • Error five (5). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd pięć (5). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error six (6). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart (Błąd sześć (6). Przenieś robota Roomba w nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error seven (7). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd siedem (7). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error nine (9). Tap Roomba's bumper to clean (Błąd dziewięć (9). Uderz lekko w zderzak Roomba, aby go wyczyścić)
 • Error ten (10). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd dziesięć (10). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error one four (1-4). Re-install Roomba’s bin then press CLEAN to restart (Błąd jeden cztery (1-4). Zainstaluj ponownie pojemnik robota Roomba, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error one eight (1-8) (Błąd jeden osiem (1-8))

Seria 700

 • Error one (1). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart (Błąd jeden (1). Przenieś robota Roomba w nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error two (2). Open Roomba’s brush cage and clean brushes (Błąd dwa (2). Otwórz pojemnik ze szczotkami urządzenia Roomba i wyczyść szczotki)
 • Error five (5). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd pięć (5). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error six (6). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart (Błąd jeden (1). Przenieś robota Roomba w nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error seven (7). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd siedem (7). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error nine (9). Tap Roomba's bumper to clean (Błąd dziewięć (9). Uderz lekko w zderzak Roomba, aby go wyczyścić)
 • Error ten (10). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd dziesięć (10). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error one four (1-4). Re-install Roomba’s bin then press CLEAN to restart (Błąd jeden cztery (1-4). Zainstaluj ponownie pojemnik robota Roomba, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Pojedynczy sygnał ‘beep’ – pojemnik robota nie został zainstalowany

Seria 800

 • Error one (1). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart (Błąd jeden (1). Przenieś robota Roomba w nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error two (2). Open Roomba’s extractor frame and clean extractors (Błąd dwa (2). Otwórz pokrywę wałków i wyczyść wałki)
 • Error five (5). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd pięć (5). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error six (6). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart (Błąd sześć (6). Przenieś robota Roomba w nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error seven (7). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd siedem (7). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error nine (9). Tap Roomba's bumper to clean (Błąd dziewięć (9). Uderz lekko w zderzak Roomba, aby go wyczyścić)
 • Error ten (10). Spin Roomba's side wheels to clean (Błąd dziesięć (10). Obróć boczne kółka Roomby, aby je oczyścić)
 • Error eleven (11) (Błąd jedenasty (11))
 • Error one four (1-4). Re-install Roomba’s bin then press CLEAN to restart (Błąd jeden cztery (1-4). Zainstaluj ponownie pojemnik robota Roomba, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error one eight (1-8) (Błąd jeden osiem (1-8))

Seria 900

 • Error one (1). Place Roomba on a flat surface then press CLEAN to restart (Błąd jeden (1). Umieść robota Roomba na płaskiej powierzchni, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error two (2). Clear Roomba's debris extractors, then press CLEAN to restart (Błąd dwa (2). Wyczyść wałki robota Roomba, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error five (5). Left/Right. Clear Roomba's wheel, then press CLEAN to restart (Błąd pięć (5). Lewa/prawa strona. Wyczyść kółka robota Roomba, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error six (6). Move Roomba to a new location then press CLEAN to restart (Błąd sześć (6). Przenieś robota Roomba w nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error eight (8). Please open the iRobot App for help (Błąd osiem (8). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Error nine (9). Tap Roomba's bumper, then press CLEAN to restart (Błąd dziewięć (9). Postukaj w zderzak robota Roomba, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error ten (10). Left/Right. Please open the iRobot App for help (Błąd dziesięć (10). Lewa/prawa strona. Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Error eleven (11). Please open the iRobot App for help (Błąd jedenaście (11). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Error fourteen (14). Re-install Roomba’s bin then press CLEAN to restart (Błąd czternaście (14). Zainstaluj ponownie pojemnik robota Roomba, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error fifteen (15). Press CLEAN to restart (Błąd piętnaście (15). Naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie uruchomić urządzenie)
 • Error sixteen (16). Place Roomba on a flat surface then press CLEAN to restart (Błąd szesnaście (16). Umieść robota Roomba na płaskiej powierzchni, a następnie naciśnij przycisk CLEAN, aby ponownie go uruchomić)
 • Error seventeen (17). Please open the iRobot App for help (Błąd siedemnaście (17). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Error eighteen (18). Please open the iRobot App for help (Błąd osiemnaście (18). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Error nineteen (19). Please open the iRobot App for help (Błąd dziewiętnaście (19). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)

Błędy ładowania

Serie 500, 600, 700 i 800

 • Charging error one (1) (Błąd jeden ładowania (1))
 • Charging error two (2) (Błąd dwa ładowania (2))
 • Charging error three (3) (Błąd trzy ładowania (3))
 • Charging error five (5) (Błąd pięć ładowania (5))
 • Charging error six (6) (Błąd sześć ładowania (6))
 • Charging error seven (7) (Błąd siedem ładowania (7))

Seria 900

 • Charging error one (1). Check that Roomba’s battery is installed. Open the iRobot App for help (Błąd jeden ładowania (1). Sprawdź, czy w robocie Roomba zainstalowano baterię. Otwórz aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Charging error two (2). Please open the iRobot App for help (Błąd dwa ładowania (2). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Charging error three (3). Please open the iRobot App for help (Błąd trzy ładowania (3). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Charging error five (5). Please open the iRobot App for help (Błąd pięć ładowania (5). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Charging error six (6). Please open the iRobot App for help (Błąd sześć ładowania (6). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Charging error seven (7). Please open the iRobot App for help (Błąd siedem ładowania (7). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Charging error eight (8). Please open the iRobot App for help (Błąd osiem ładowania (8). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)
 • Charging error nine (9). Please open the iRobot App for help (Błąd dziewięć ładowania (9). Proszę otworzyć aplikację iRobot App, aby uzyskać pomoc)